Kementerian P...

Kementerian Pertahanan agih kurma

Oleh Yusrin Junaidi

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 Jun – Kementerian Pertahanan, hari ini, telah mengadakan Majlis Pengagihan Buah Kurma Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di peringkat kementerian dan Bolkiah Garison, yang berlangsung di surau kementerian berkenaan.

Pengagihan disempurnakan oleh Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Mohd Tawih bin Abdullah.

Kurma-kurma berkenaan diagihkan kepada wakil-wakil dari jabatanarah dan jabatan-jabatan di bawah pentadbiran Kementerian Pertahanan.

Pada tahun ini, sejumlah 154 tan metrik buah kurma jenis ‘Safawi’ iaitu 513,333 kotak kecil diagih-agihkan kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini sempena menjelangnya bulan Ramadan.

Pemerintah ABDB menyerahkan kurma peribadi Baginda Sultan kepada salah seorang pegawai ABDB.
Pemerintah ABDB menyerahkan kurma peribadi Baginda Sultan kepada salah seorang pegawai ABDB.