Caj ujian swab pada kadar baharu

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 JAN – Bermula 1 Januari lalu, kadar bayaran bagi caj ujian SARS-CoV-2 di negara ini telah disemak semula oleh Jawatankuasa Pandu COVID-19.

Bagi tujuan masuk ke negara ini, caj pembayaran sebanyak $100 akan dikenakan bagi ujian swab RT-PCR dan ujian antigen pantas (ART) semasa ketibaan, manakala bagi tujuan keluar dari negara ini, caj bayaran yang dikenakan ialah sebanyak $80 bagi ujian RT-PCR.

Caj bayaran itu diumumkan oleh Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar pada Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan.

“Kadar bayaran caj ujian SARS-CoV-2 ini dikenakan kepada sesiapa yang hendak membuat perjalanan keluar atau masuk ke negara ini sama ada warganegara dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam atau warga asing,” jelas Yang Berhormat Dato.