Berkenan adakan lawatan tidak berjadual ke LTAB

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 JAN – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan tidak berjadual ke Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei (LTAB), Berakas, pagi ini.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)