Wednesday, August 22, 2018

Nasional

Jemaah kita tak terjejas

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Kesemua jemaah haji Negara Brunei Darussalam selamat dan khemah-khemah mereka (gambar) di Arafah, Mekah, Arab Saudi tidak terjejas...

Berkenan menerima mengadap

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan...

DPMM berkenan menerima mengadap

Gambar oleh Infofoto   BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan...

Tingkat kerjasama pelaburan Brunei-Singapura

Oleh Syahmi Hassan   BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali bin Haji Apong, hari...

WhatsApp Darussalam diperkenalkan

Oleh Syahmi Hassan   BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – WhatsApp Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) di talian 7292017 dihentikan penggunaannya bermula hari ini dan semua...

Premis jual steroid anabolik diserbu

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Sebuah premis persendirian di Daerah Brunei dan Muara yang disyaki menjual produk steroid anabolik telah diserbu tiga pasukan...

Curi besi: Dua ke mahkamah

Oleh Yusrin Junaidi   BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Dua orang lelaki, Haji Khairul Azhar bin Saleh, 33, dan Mohammad Khairul Hussaini bin Mohd Sarji,...

CAEXPO ke-15 tampil produk elektronik terkini

Oleh Pg Fairol RMF   BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Ahli-ahli perniagaan Brunei yang akan menyertai Ekspo ASEAN-China (CAEXPO) ke-15 di Nanning, China pada 12...

Penutupan muzium sempena Aidiladha

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Jabatan Muzium-muzium memaklumkan orang ramai bahawa dewan-dewan pameran dalam kawalannya akan ditutup sempena Sambutan Hari Raya Aidiladha 1439...

Pohon kesejahteraan jemaah haji

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) dan syarikat-syarikat di bawahnya, Insurans Islam TAIB Holdings Sdn Bhd dan Darussalam...