Nasional

Berkenan menerima mengadap

Gambar oleh Muiz Matdani BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan...

Berkenan menerima mengadap

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan...

Jangan burukkan lagi musim kemarau

Oleh Sim Y. H. Gambar oleh JBP BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Jabatan Bomba dan Penyelamat (JBP) memohon kerjasama orang ramai untuk tidak menjalankan aktiviti...

Brunei, Oman bincang kerjasama, amalan terbaik

Oleh Pg Fairol RMF BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Seminar Bersama Brunei-Oman ke-3 telah membuka tirainya, hari ini di Bangunan Jabatan Perdana Menteri dengan...

UNISSA terima kunjungan

Oleh Pg Fairol RMF BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), hari ini, menerima kunjungan daripada Menteri Muda Elektrik Luar...

Mufti Kerajaan terima kunjungan muhibah

Oleh Salawati Haji Yahya BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April - Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji...

Perkukuh hubungan kerjasama

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), baru-baru ini, telah menjadi pusat pertemuan antara empat buah universiti dari Malaysia,...

MUIB serah agihan zakat

Oleh Yusrin Junaidi BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Bagi meringankan beban kehidupan asnaf fakir miskin di negara ini, Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) telah...

Tingkat kesedaran kesan penyakit talasemia

Oleh Sim Y. H. BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Pelajar-pelajar Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah (Maktab Duli) berpeluang untuk mengetahui dengan lebih mendalam...

Akhiri lawatan rasmi

Gambar oleh Rahwani Zahari BANDAR SERI BEGAWAN, 23 April – Perdana Menteri Bangladesh, Puan Yang Terutama Sheikh Hasina serta rombongan telah bertolak meninggalkan Bandar Seri...
ns535988